Як написати дипломну роботу?

- Advertisement -

Дипломна робота – випускна кваліфікаційна робота, яка виконується студентами на останньому курсі навчання. На її сторінках студент має продемонструвати свої навички, здобуті ним за роки, проведені в університеті чи академії. Мова йде про вміння критично мислити, аналізувати великий обсяг інформації, викладати свої думки, формулювати пропозиції щодо вдосконалення законодавства, пропонувати нові методики проведення наукових досліджень тощо.

Також при написанні роботи варто пам’ятати про те, що дипломна має бути:

  • унікальною та не містити плагіату. Цілком логічно, що дипломна має ґрунтуватися на наукових здобутках вчених всього світу, однак дипломна – це не компіляція ідей інших людей. Перш за все в дипломній має бути відображення власне бачення автора на те чи інше питання. В той же час, не варто перефразовувати якісь ідеї чи думки інших вчених без посилань на них (запозичення ідей також є плагіатом);
  • коректно оформленою та містити всі складові елементи, які передбачені для робіт такого виду. Мова йде про те, що в роботі мають бути виокремлені: предмет, об’єкт дослідження, методологія, мета та завдання роботи, висновки тощо;
  • такою, що має наукову новизну та практичну та теоретичну цінність. Звичайно, що дипломна робота – це хоча й випускна праця, їй ще далеко до дисертації, проте й рівнем курсової тут не обмежишся.

На написання хорошої роботи знадобиться доволі багато часу, адже необхідно:

  • продумати детальний план роботи. Деякі студенти нехтують ним і починають працювати над роботою, думаючи, що в процесі все якось складеться й вийде розділити напрацювання на складові частини. Однак, таке судження помилкове – розпочинати варто саме з плану, адже це дозволить чітко визначити вектор роботи й не відійти від теми в процесі підготовки тексту;
  • підібрати актуальну літературу. Актуальними є ті джерела, які були видані за останні 5 років;
  • ознайомитись з методичними рекомендаціями. У них зазвичай визначаються всі вимоги, які висуваються до дипломних (обсяг, технологічні вимоги у вигляді шрифту, відступів тощо);
  • підготувати текст роботи;
  • перевірити роботу на відповідність всім вимогам;
  • оформити список використаних джерел відповідно до ДСТУ.

Якщо розбиратися з усіма вимогами немає часу чи бажання, то можна замовити дипломну роботу в компанії “Диплом-Центр”. Обійдеться робота приблизно в 2800 грн (ціна залежить від обраної спеціальності та теми дослідження). Автори компанії можуть підготувати роботу з юриспруденції, готельної справи, дизайну, культурології, журналістики і не тільки.

- Advertisement -
- Advertisement -