Просте визначення стандартів ISO 14001

- Advertisement -
 

Стандарти ISO 14001, створені в 1996 році Міжнародною організацією зі стандартизації, є частиною сімейства стандартів (ISO 14000), розроблених для просування і керівництва підходом до управління навколишнім середовищем. Він підходить для будь-якої організації, комерційної або громадської, зацікавленої в поліпшенні своєї системи виробництва, управління і операцій, щоб краще контролювати свій вплив на навколишнє середовище. Керівні принципи цієї норми (які були оновлені в 2015 році) можуть бути перевірені і сертифіковані затвердженої організацією.

Для чого потрібні стандарти ISO 14001?

ISO 140001 переслідує 2 основні цілі:

• Надати стандартизовану і перевірену основу, яка може допомогти організаціям розробити ефективну стратегію екологічного менеджменту;
• Працювати в якості офіційного визнання і нагороди за зусилля організацій щодо поліпшення своїх екологічних стратегій.

По всьому світу в 2017 році сертифікацію ISO 14001 пройшли понад 362 000 організацій. В даний час це визнання стало важливим з точки зору іміджу і як відповідь на вимоги багатьох підрядників, які розглядають цю сертифікацію як доказ екологічних проблем компанії. Таким чином, стандарти ISO 14001 тепер часто є невід’ємною частиною стратегії корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) великого числа компаній.

Принципи ISO 14001

Застосування ISO 14001 не є юридичним зобов’язанням і, як і всі стандарти, встановлені ISO, його прийняття є добровільним. Проте, не дивлячись на те, що він не є обов’язковим, він накладає зобов’язання щодо дотримання чинного екологічного законодавства та його майбутніх розробок для тих, хто йому слід. Основним принципом норм ISO є пошук постійного поліпшення в послідовних циклах відповідно до чотирьохетапну процесом циклу Демінга.

Впровадження стандартів ISO 14001

Дотримуючись кроків циклу PDCA, згаданим вище, впровадження стандартів ISO 14001 здійснюється в три етапи:

• По-перше, необхідно провести аудит поточних організаційних практик щодо екологічного менеджменту та їх відповідності або невідповідності нормам і цілям стандартів ISO 14001. Це дозволить організаціям ідентифікувати і мати чітке уявлення про свої процедурах, що полегшить їх переосмислення і перетворення для досягнення необхідних поліпшень, необхідних стандартів ISO 14001. Такий самоконтроль можна провести заздалегідь всередині організації, але вся інформація про екологічні процедурах і політиці організації повинна бути схвалена сертифікуючим органом і підтверджена його консультантами.

• Після завершення інвентаризації необхідно розробити і впровадити програму заходів, які необхідно вжити, і дії, які необхідно розробити (попередні умови для сертифікації), згідно з відповідним графіком. Наприклад, якщо аудит виявив, що організація погано керує своїми паперовими ресурсами, програма заходів, ймовірно, буде зосереджена на створенні ефективної процедури управління цими ресурсами.

• Нарешті, буде регулярно проводитися ретельна оцінка нової практики і її впливу на навколишнє середовище (щорічний аудит кожні три роки), при цьому можуть знадобитися оновлення або зміни в системах екологічного менеджменту організації.

Екологічні переваги ISO 14001

Стандарти ISO 14001 – це перш за все інструмент управління. Таким чином, вони не зобов’язують сертифіковані організації досягати певних екологічних цілей. Замість цього ISO 14001 вимагає від сертифікованих організацій наявності системи процедур, яких необхідно дотримуватися для управління їх впливом на навколишнє середовище. Організація, що має сертифікат ISO 14001, не обов’язково є екологічної, це означає, що у неї є система, яка дозволяє їй покращувати свої екологічні проблеми.

Фінансові та економічні переваги ISO 14001

Стандарти ISO 14001 мають ряд економічних і фінансових переваг для бізнесу. Фактично, за рахунок поліпшення іміджу своєї торгової марки і відповідності міжнародним стандартам сертифікація дозволяє компаніям бути більш конкурентоспроможними. Впровадження ефективної системи управління ресурсами за допомогою сертифікації також дозволяє компаніям працювати більш економічно.

- Advertisement -
- Advertisement -