Сертифікація ІСО особливості

- Advertisement -
Міжнародні стандарти екологічного менеджменту серії ISO 14000 отримують значну увагу з боку бізнес-менеджерів і їх юридичних і економічних консультантів, і вважається, що стандарти можуть стати «вододілом в літописі екологічного регулювання». Бізнес-менеджери розглядають ISO 14000 як ринковий підхід до захисту навколишнього середовища. Тому стандарти становлять значний інтерес для комерційних організацій.

Стандарти ISO 14000 були випущені у вересні 1996 року Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO), великої приватної організацією, що займається стандартизацією практики управління промисловістю. Незважаючи на те, що стандарти ISO 14000 є продуктом неурядової організації, і дотримання стандартів є добровільним, одна з основних цілей стандартів полягає в забезпеченні дотримання підприємствами застосовного екологічного законодавства.

Підприємства розглядають впровадження ISO 14000 як засіб саморегулювання, мінімізуючи таким чином свою схильність нагляду з боку державних інстанцій. Кілька факторів, пов’язаних з розвиваються світовим ринком, привели до розробки міжнародних стандартів екологічного менеджменту ISO 14000. У міру того, як індустріалізація поширилась на країни всього світу, громадяни та їхні уряди висловили стурбованість з приводу наслідків цієї індустріалізації для навколишнього середовища. В результаті таких побоювань була розроблена концепція сталого розвитку. Зафіксовані в ній прагнення було прийнято в якості мети урядами і бізнес-групами по всьому світу.

Сталий розвиток було сформульовано в якості мети і визначено в 1987 році Всесвітньою комісією з навколишнього середовища і розвитку (Всесвітня комісія), органом, заснованим Організацією Об’єднаних Націй. У «Нашому спільне майбутнє» Всесвітня комісія визначила сталий розвиток як розвиток, яке «відповідає потребам сьогодення, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби».

Протягом більше десяти років сталий розвиток знаходилося в центрі обговорення екологічних проблем, особливо в тому, що стосується впливу зростання торгівлі на навколишнє середовище. Сталий розвиток було предметом обговорення на Конференції Організації Об’єднаних Націй з навколишнього середовища і розвитку.

- Advertisement -
- Advertisement -