Сила слова – лікування панічних атак

- Advertisement -
 

Принцип словесного впливу в лікувальних цілях відомий медицині давно. Словом користується кожен лікар, незалежно від своєї спеціальності. Але є галузь медицини, де слову належить вирішальна роль – це психологічна консультація та психотерапія.

Її основні лікувальні принципи – заспокоєння словом нервово-психічної сфери і стимулювання резервних можливостей організму для підвищення життєвої активності людини. Серед різноманітних методик психотерапії особливе місце займає аутотренінг, який заснований на самонавіянні і є «школою самовиховання».

В даний час фахівці відзначають зростання поширеності нервово-психічних захворювань, в тому числі неврозів і пограничних станів, пивного алкоголізму та наркоманії серед підлітків та молоді.

У ряді багатьох причин, здатних порушити психічне здоров’я людини, особливої ​​актуальності в останні десятиліття набули підвищене навантаження на організм в умовах науково-технічного прогресу, інформаційного буму, вкрай несприятливою економічною обстановки, гостроти виникли соціально-економічних проблем.

Згідно з формулюванням, прийнятої експертами ВООЗ, психічне здоров’я в основному полягає в можливості встановлення гармонійних відносин з навколишнім середовищем.

- Advertisement -
- Advertisement -